За да има успех даден продукт трябва да има добър дизайн. Успешния „packing design“ изисква:
♦   разбираемост от потребителя     ♦   познаване на сегашните тенденции на пазара     ♦   предвиждане на бъдещите тенденции
Дизайнът на всяка опаковка трябва ясно да изразява:
♦   обезанието на марката     ♦   нейната персоналност
Опаковката е уникално медийно средство. Тя е много важна, за да стане една марка разпознаваема и продукта търсен. Опаковката е денонощна реклама на всеки продукт.
Познавайки спецификата на работата и пазара фирма „Нексид“ предлага разработване на дизайн по задание на клиента.
Освен продуктов дизайн Нексид предлага: разработване на фирмено лого, корпоративен дизайн, художествено оформление на печатни рекламни материали, опаковки и др.