Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

 Защита на личните данни  е основен ангажимент на „Нексид“ ЕООД, заради което жлагаме своите усилия да обработваме Вашите лични данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо законодателство.

Запазваме си правото да актуализираме настоящия документ с цел да отговаря на всички последващи изменения и допълнения на закона и неговите подзаконови нормативни документи.

За да следваме модела на прозрачността, заложен в Общия регламент, ще ви уведомим за начина, по които ще събираме, използваме предаваме и защитаваме предоставените от Вас лични данни.

Личните данни, които Нексид обработва се предоставят от Вас и Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Информацията, която получаваме от Вас, във формата за запитване е следната:

Вашите имена и Вашата електронна поща, посочването на телефон за връзка е по Ваше желание.

Нексид не изисква нито обработва чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Целта на събраните лични данни е да се предоставят услуги в полза на клиента. Да се отговори на запитване или да се изпрати допълнителна информация.

Относно Вашите права съгласно Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни всеки потребител може да поиска  достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.